Lista produktów Artysty: Zbigniew Olszewski

Artysta ur. w 1955r. w Świdniku. Grafik, uprawia grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo olejne. Studiował na ASP w Warszawie w latach 1975-80, dyplom z wyróżnieniem w 1980r. w zakresie grafiki w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego, aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego.

W dorobku artystycznym udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach prywatnych. Od 2003 r. członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę.

Artysta ur. w 1955r. w Świdniku. Grafik, uprawia grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo olejne. Studiował na ASP w Warszawie w latach 1975-80, dyplom z wyróżnieniem w 1980r. w zakresie grafiki w pracowni prof. Andrzeja Rudzińskiego, aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego.


W dorobku artystycznym udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace w zbiorach prywatnych. Od 2003 r. członek Zarządu Okręgu Lubelskiego ZPAP. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę.


Artysta, który na swoich płótnach ukazuje zadumę nad wieczną przemiennością oraz przemijalnością otaczającego nas świata. Pewnego rodzaju symbolicznego labiryntu życia, który prowadzi do upragnionej wolności. W tym miejscu warto przytoczyć słowa Kazimierza Parafianowicza, który tak pisał o twórczości Z. Olszewskiego - " W obrazach Zbigniewa Olszewskiego realność ponadrzeczywista, przerealniona, lub co może zdać się paradoksem odrzeczywistniona, staje się jedynym światem wszechpanowania materii samorodnej i samokształtującej się aż do osiągnięcia form przerażających doskonałością w jej banalności i bezfunkcjonalnej nieprzydatności. Ten wywołany z duchem surrealistycznym wizjom apokaliptycznych obrazów Końca, budzących grozę monstrualizacją mikroform przeobrażonych w samoistne stwory podporządkowujące sobie, a i współtworzące, te nadrealne przestworza strachu, Terror, zdolnej do samokreacji i do destrukcji, materii jest inferialnym motorem dynamiki owego imperium. Bezład i afunkcjonalność rekwizytów bezsensownego przeznaczenia pokazują obszary opuszczone, bez myśli porządkującej: przedmiot z wykreowaną mocą panowania destruuje wielki Ład i Porządek Rzeczy". 

Więcej
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji

Artyści

Dostawcy

Brak dostawców