Lista produktów Artysty: Rafał Strent

Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Studia na Wydziale Malarstwa na warszawskiej ASP. Dyplom w 1972 roku w pracowni. prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. W latach 1990-96 - dziekan Wydziału Grafiki. Profesor zwyczajny aż do emerytury w 2013r. Od 2009 r. prowadzi pracownie grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). W pracy zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji, m. in. przewodniczącego Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczącego (obecnie wice-) afiliowanej przez UNESCO Polskiej Sekcji AIAP (międzynarodowe stowarzyszenie artystów plastyków), członka Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członka kapituły Nagrody im. C.K. Norwida etc. Malarz, rysownik, grafik. Autor ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik ok. 350 wystaw zbiorowych. Laureat artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musee 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, międzynarodowym Biennale Grafiki w Wiedniu etc. Odznaczony Srebrnym Medalem „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wieloma nagrodami resortów edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Chwilowo brak produktów tego artysty w naszym sklepie.

Artyści

Dostawcy

Brak dostawców