Lista produktów Artysty: Natalia Prokopiak - Latosińska

Urodzona w Lublinie w 1988 roku. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Cypriana Kamila Norwida wLublinie – dyplom ze specjalizacji Tkanina Artystyczna z oceną celującą. Absolwentka Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego oraz rok nauki w II stopniu tejże szkoły. Studia licencjackie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie na kierunku Grafika – dyplom z oceną bardzo dobrą w 2011 roku. Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie na kierunku Grafika ze specjalizacji Grafika Projektowa w pracowni prof. Piotra Lecha – ocena bardzo dobra. Obecnie absolutorium na Wydziale Artystycznym UMCS wLublinie na kierunku Edukacja artystyczna wzakresie sztuk plastycznych. Dwukrotna stypendystka Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie twórczości artystycznej (2008, 2014 rok). W 2012 roku stypendium Rektora UMCS w Lublinie dla najlepszych studentów. Czterokrotna laureatka w Międzynarodowym Biennale Współczesnej Tkaniny Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Sileziany” w Bytomiu. Uczestniczka około 17 wystaw zbiorowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Autorka 6 katalogów wystaw w formie książek-albumów profesorów i władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Autorka oprawy graficznej lubelskiego wydarzenia kulturalnego – Jarmark Jagielloński w 2012 roku. Uczestniczka 23. Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. 
Pokazuje 1 - 3 z 3 elementów

Artyści

Dostawcy

Brak dostawców